Vilka är de vanligaste hälsofördelarna med äventyrssporter?

Svenskarna är det tredje mest äventyrliga folket i världen men ämnet är inte helt okontroversiellt. För att man ska uppleva äventyret på ett sätt som verkligen får adrenalinet att rusa i våra kroppar krävs det att man utsätter sig för något som kroppen reagerar på som farligt. Tack vare de säkerhetsrutiner som utövarna följer behöver dock inte äventyrssporterna vara farliga riktigt. Tvärtom faktiskt. Det kan vara hälsosamt att ägna sig åt detta!

En allsidig träningsform

TräningsformÄventyrssporter är ofta väldigt allsidiga när det kommer till vad de kräver av oss, rent fysiskt. Det betyder att man tränar såväl muskelstyrka som smidighet, kondition och koncentrationsförmåga. Det är helt enkelt fysisk aktivitet som bidrar till vårt välbefinnande. Aktiviteter som segelflygning, dykning, bungee jumping, olika former av utförsåkning och cykelsport hör hemma i denna kategori.

Det gäller att komma ihåg att man gör något som faktiskt är farligt. Därmed inte sagt att det är dumt, så länge man följer de regler och anvisningar som gäller och är öppen för att ta till sig ny kunskap.

Dopamin är bra för dig

Fler och fler byter solsemestern mot äventyrsresor och en av anledningarna till det är att äventyr får fart på signalsubstanserna. Dopamin är kroppens eget lyckohormon och produktionen ökar när vi utsätter oss för kontrollerade risker. Det har flera hälsobefrämjande effekter på kort och lång sikt. Man har sett att det centrala nervsystemet främjas av de prövningar som dessa aktiviteter innebär.

För att vi ska få ett så kallat dopaminpåslag behöver förts adrenalinnivån höjas och det är något som sker automatiskt så fort vi kan lura kroppen att tro att vi är utsatta för något farligt.

Idrott hjälper mot stress

En av de absolut största fördelarna med äventyrssporter är att de hjälper oss att frigöra oss från stress. Det är så pass effektivt att vi varmt kan rekommendera äventyrssporter som en slags medicin mot nedstämdhet, oavsett orsak. Återigen är det dopaminet vi har att tacka för den positiva effekten men även fysisk ansträngning rent generellt kan ha den effekten.

Idrott hjälper mot stress

Förutom att just äventyrssporter har specifika positiva effekter får man givetvis samma nytta som av vanlig fysisk aktivitet. Ett starkare hjärta är en av de positiva effekterna och en annan är att det lättare att nå eller hålla sin idealvikt.

Njut av fantastiska scenerier

En av anledningarna till att så många fastnar för det här med äventyrssport är att det i regel handlar om upplevelser ute i naturen. Skidåkning ned för en bergtopp, att klättra upp för en klippvägg, fridykning och att hoppa fallskärm är aktiviteter som verkligen låter oss njuta av olika element.

Nästan alla äventyrssporter utövas utomhus under former som ger oss tillgång till ögongodis och minnesvärda upplevelser. Äventyrssporter är något mer än bara vanliga sporter. Det handlar mer om att unna sig något fantastiskt än om att vara bäst.

Bra för självförtroendet

Sist men inte minst kommer äventyrssport att ha en positiv effekt på ditt självförtroende. Att utmana sin rädsla under trygga former kan vara väldigt välgörande och är bra för din karaktär. Människor upplever att de blir bättre på att hantera alla småutmaningar i livet när de väl lärt sig hantera de rädslor och motstånd som är en del av att utöva äventyrssport. Många vittnar om att deras sociala förmåga förbättrats.

Click here to add a comment

Leave a comment: